Accountantsregeling

Dienstverlening op het gebied van salarisadministraties voor accountants- en administratiekantoren (AK's) is zeer specifiek.

Vandaar dat wij gekozen hebben om deze werkzaamheden op maat te maken naar de vraag van het AK.

Dit betekent dat u te allen tijde grip houdt op de werkzaamheden, die wij voor uw klanten verrichten. Het zijn en blijven tenslotte ook uw klanten!

In het algemeen kennen we een viertal varianten:

Salarisverwerking door AK via het platform van HOLLANDSWERK (HW).

Deze manier van werken ligt het dichtst bij de huidige situatie, alleen worden de salarissen
verwerkt via 'T WERKT ON-LINE (loket.nl).
De salarisverwerking ligt dus geheel in uw handen.
Wij verzorgen voor u de implementatie van het systeem en de inrichting, het onderhoud 
en het aanmaken van de diverse administraties.
Via een training on the job zorgen we voor het verkrijgen van de benodigde kennis voor
u en/of uw medewerkers van het systeem.
Daarnaast fungeren we als helpdesk voor het systeem, maar ook als vraagbaak op het gebied
van wet- en regelgeving.

Salarisverwerking door HOLLANDSWERK voor het AK zonder klantcontact.

Via deze variant verwerken wij voor u de salarissen voor uw klanten.
U bent verantwoordelijk voor de aanlevering van mutaties aan HW.
Wij verzorgen de verwerking, de output en de gegevensaanlevering aan derden.
Al deze informatie draagt u over aan uw klant en behoudt daardoor het totale klantcontact.
Wij fungeren dus voor het AK puur als back office.

Salarisverwerking door HOLLANDSWERK voor het AK met klantcontact.

Deze manier van werken is hetzelfde als in variant 2 maar met het verschil dat we in deze vorm
wel contact hebben met uw klanten.
Dit contact zal hoofdzakelijk bestaan uit gesprekken met betrekking tot de mutaties; de inhoudelijkheid,
de verwerking en het resultaat hiervan.
De vragen van de klanten kunnen ook aan ons worden gesteld; dit scheelt u tijd en dus kosten!
Uiteraard vindt er continue overleg plaats met het AK over de klantcontacten.

Salarisverwerking door HOLLANDSWERK voor de klant.

Deze variant impliceert dat u de volledige salarisverwerking van uw kantoor outsourced aan HW.
Zelfs is het mogelijk dat wij rechtstreeks aan uw klanten offreren en factureren.
Uiteraard wordt door ons met regelmaat contact met het AK onderhouden over uw klanten.Tot zover een beknopt overzicht van de mogelijkheden.
Uiteraard zijn er diverse tussenoplossingen, faseringen en overgangen te bedenken.
De hoofdzaak is dat u als AK meer tijd en gelegenheid krijgt u toe te leggen op uw sterke punten.