Informatie

CAO-TABEL BELASTINGDIENST
Download hier de cao-tabel

BRUTO MINIMUMLONEN PER 1 JULI 2013 (EXCL. VAKANTIETOESLAG)
Leeftijd   Maand   Week   Dag
23 jaar en ouder 1.477,80 341,05 68,21
22 jaar 1.256,15 289,90 57,98
21 jaar 1.071,40 247,25 49,45
20 jaar 908,85 209,75 41,95
19 jaar 775,85 179,05 35,81
18 jaar 672,40 155,20 31,04
17 jaar 583,75 134,70 26,94
16 jaar 509,85 117,65 23,53
15 jaar 443,35 102,30 20,46
Bron: ministerie SZW

BRUTO MINIMUMLONEN PER 1 JANUARI 2013 (EXCL. VAKANTIETOESLAG)
Leeftijd   Maand   Week
Vanaf 23 jaar 1.469,40 339,10
22 jaar 1.249,00 288,25
21 jaar 1.065,30 245,85
20 jaar 903,70 208,55
19 jaar 771,45 178,05
18 jaar 668,60 154,30
17 jaar 580,40 133,95
16 jaar 506,95 117,00
15 jaar 440,80 101,75
Bron: ministerie SZW

LOONHEFFINGEN 2013      
Jaarloon Loonheffing
jonger dan 65 jaar + 1 maand
Loonheffing 65 jaar +
1 maand en ouder
geboren in 1945
of eerder
Loonheffing 65 +
1 maand geboren
in 1946 of later
t/m € 19.645 37,00% 19,10% 19,10%
€ 19.646 t/m € 33.363 42,00% 24,10% 24,10%
€ 33.364 t/m € 33.555 42,00% 24,10% 42,00%
€ 33.556 t/m € 55.991 42,00% 42,00% 42,00%
€ 55.992 of meer 52,00% 52,00% 52,00%

SOCIALE VERZEKERINGEN 2013      
  Werkgever % Werknemer % Totaal %
WAO/WIA      
- basispremie 4,65   4,65
WGA gedifferentieerd per werkgever    
Werkloosheidsfonds (awf) 1,70   1,70
Uitvoeringsfonds voor de overheid
(inclusief kinderopvangtoeslag)
1,28   1,28
ZVW werkgeversheffing 7,75   7,75
ZVW werknemersbijdrage   5,65 5,65

 
Max. premiedagloon WW/ZW/WAO 195,58
Franchise werkloosheidsfonds 0,00
Franchise werkloosheidsfonds vakantiebongerechtigden  
- > 10 en < 20 dagen 0,00
- > = 20 0,00
Franchise wachtgeldfonds --
ZVW grens € 50.853,-- per jaar
Werkelijk aantal sv-dagen 261

SOCIALE VERZEKERINGSDAGEN 2013
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal
23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 261

HEFFINGSKORTINGEN  
Kortingen 2013 Bedrag
Algemene heffingskorting 2.001,00
Arbeidskorting  
- geboren in 1947 en later 1.034,00
Ouderenkorting 1.032,00
Jonggehandicaptenkorting 708,00
Levensloopverlofkorting 205,00

REISKOSTEN  
Soort vervoer Normbedrag voor Bedrag
Fiets Verstrekte fiets woon-werkverkeer, catalogusprijs 749,00
  Verstrekte fiets woon-werkverkeer, waarde
samenhangende zaken
82,00
Overige Vrije vergoeding per kilometer 0,19

DIVERSE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN
Normbedrag voor Bedrag
Levensloop Overgangsregeling  
Verhuiskosten Maximaal 7.750,00