Diensten

Salarisverwerking

De salarisadministratie is vandaag de dag een allesbehalve eenvoudige activiteit.
HollandsWerk neemt deze specialistische activiteit in zijn geheel van u over. Zo hoeft u er geen tijd aan te besteden de ontwikkelingen in het salarisvak bij te houden. U houdt op deze manier tijd over voor uw kernactiviteiten.

Misschien nog wel het belangrijkst: Door uitbesteding van uw salarisadministratie bent u altijd verzekerd van continuïteit en kwaliteit.

Detachering

Zo af en toe komt het voor: u hebt tijdelijk behoefte aan extra personeel voor uw salarisadministratie. Dat kan zijn omdat de afdeling geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld ziekte, zwangerschapsverlof, vakantieverlof of een lastig te vervullen vacature.

De ervaren salarisadministrateurs van HollandsWerk zijn in dit soort gevallen een uitkomst. Ze zijn resultaatgericht en snel ingewerkt in uw organisatie. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw personeel toch op tijd zijn salaris ontvangt.

Advisering

Het inrichten van uw personeelsinformatie- en salarissysteem vraagt de kijk van ervaren adviseurs. Het opleiden van uw medewerkers zodat zij snel en efficiënt met het systeem kunnen werken, vraagt de kennis en ervaring van gedegen trainers en adviseurs.

In deze en andere gevallen is het fijn dat u een beroep kunt doen op de adviseurs van HollandsWerk. Zo weet u, dat u er niet alleen voor staat.

Administratieve Ondersteuning

Wanneer u tijdelijk behoefte heeft aan extra inzet op uw personeels- en/of salarisadministratie is het fijn, dat u een beroep op HollandsWerk kunt doen.
Onze ervaren 'reserves' staan klaar om bij u in te vallen zodra u dat wenst.

Het is plezierig dat u er van uit kunt gaan dat door het inzetten van onze medewerkers de continuïteit van uw personeels- en salarisadministratie gewaarborgd wordt tot er een structurele oplossing is gevonden.

Controlling

Iedere organisatie wil de zekerheid dat het salaris per individuele werknemer volgens gemaakte afspraken wordt berekend. Bovendien wilt u er zeker van zijn dat wet- en regelgeving correct en rechtmatig worden toegepast.

Deze zekerheid kunnen de controllers van HollandsWerk u geven.

Managementinformatie

Managementinformatie is van groot belang voor iedere organisatie.

Adequate managementinformatie levert een wezenlijke bijdrage aan het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen.
Niet alleen geeft juiste managementinformatie u een goed beeld van uw kostenverdeling; deze haalt ook eventuele pijnpunten naar boven.
Tenslotte kunt u met deze informatie ook trends monitoren.

Human Resources Management (HRM)

Human Resources Management is een onderdeel van HollandsWerk dat nauw aansluit bij de loon- en salarisadministratie. Steeds meer bedrijven ontdekken dat salarissen en personeelsbeleid niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Meedenken en personeelsproblemen voor u oplossen, dat is wat de afdeling HRM van HollandsWerk voor u doet.

Opleiding en training

Het onderdeel opleiding en training van HollandsWerk is een  vervolg op en een verbreding van onze HRM activiteiten. De onderdelen instroom en uitstroom van de HRM-cyclus zijn vaak een logisch gevolg van de bedrijfsvoering. De factor doorstroom is vaak binnen een organisatie een veel moeilijker onderwerp. De specialisten van HollandsWerk kunnen u helpen bij het formuleren van de juiste behoefte en daarnaast op maat deze behoeft invullen door specifieke invulling te geven aan de begrrippen opleiding en training.